Výsledky Vašeho hledání

Zpracování a ochrana osobních údajů klientů

Realitní kancelář AZ s.r.o. je správcem osobních údajů klientů. V rámci své podnikatelské činnosti se zabývá zprostředkováním prodeje a koupě nemovitých věcí.

Za účelem naplnění podnikatelské činnosti zpracovává Realitní kancelář AZ s.r.o.  osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“). Účelem zpracování osobních údajů je evidence klientů Realitní kancelář AZ s.r.o.  a administrace poskytovaných služeb.

Realitní kancelář AZ s.r.o. ukládá osobní údaje klientů pouze s jejich souhlasem. Ukládá pouze údaje vztahující se ke klientovi, datu a času jeho návštěvy Realitní kancelář AZ s.r.o., webových stránek Realitní kancelář AZ s.r.o., dále údaje získané vyplněním některého z formulářů na webových stránkách Realitní kancelář AZ s.r.o., údaje poskytnuté k přípravě smluv a souvisejících dokumentů a údaje poskytnuté v souvislosti s realizací smluv (kupních, nájemních, apod.).

Realitní kancelář AZ s.r.o. v této souvislosti zavedla jednotná interní pravidla pro ochranu osobních údajů založená na požadavcích obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Na požádání má klient právo:

 • bezplatně získat informace všech o těchto pravidlech, jakož i informace o jeho uložených osobních údajích (tzv. právo na přístup k osobním údajům),
 • právo nechat bezplatně údaje upravit (tzv. právo na opravu osobních údajů),
 • právo nechat bezplatně osobní údaje zablokovat nebo odstranit (tzv. právo na výmaz osobních údajů, či právo „být zapomenut“),
 • právo na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti způsobu ukládání a zpracování osobních údajů,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu v případech podezření na porušování nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

V případě dotazů či stížností týkajících se ochrany osobních údajů kontaktujte Realitní kancelář AZ s.r.o.  prostřednictvím e-mailu realityvsetin@seznam.cz

Tato webová stránka je průběžně aktualizována a informace doplňovány.

 

 • Pokročilé vyhledávání

  Více možností pro vyhledávání
 • Rychlý kontakt

Porovnat inzeráty